U lympho không Hodgkin

U lympho không Hodgkin

U lympho không Hodgkin ====================== Biên dịch: Ninh Thị Như Quỳnh Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Thuỷ Nguyễn ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia s

Hở thành bụng bẩm sinh

Hở thành bụng bẩm sinh

Hở thành bụng bẩm sinh ====================== Biên dịch: Nguyễn Thị Thủy Kiểm duyệt: Nhật Triệu Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Thuỷ Nguyễn ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia

 • Thoát vị cuống rốn

  Thoát vị cuống rốn

  Thoát vị cuống rốn ====================== Biên dịch: Nguyễn Thị Thủy Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http:
 • Bệnh viêm vùng chậu

  Bệnh viêm vùng chậu

  Bệnh viêm vùng chậu ====================== Biên dịch: Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Thủy Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed
 • Pemphigus thông thường

  Pemphigus thông thường

  Pemphigus thông thường ====================== Biên dịch: Ninh Thị Như Quỳnh Kiểm duyệt: Quang Tuấn Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bở
Loading content...