COVID-19 (Coronavirus Disease 19)

COVID-19 (Coronavirus Disease 19)

COVID-19 (Coronavirus Disease 19) ====================== Biên dịch: Trương Trí Khoa Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và ch

Xoắn ruột

Xoắn ruột

Xoắn ruột ====================== Biên dịch: Nguyễn Thị Thủy Kiểm duyệt:Quang Tuấn Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://

 • Mụn trứng cá

  Mụn trứng cá

  Mụn trứng cá ====================== Biên dịch:Ninh Thị Như Quỳnh Kiểm duyệt: Lê Quang Tuấn Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Video youtube: https://youtu.be/4Ldo2gkBPGI ============ Video được biên dịch, biên t
 • Áp xe

  Áp xe

  Áp xe ====================== Biên dịch: Nguyễn Ngọc Bảo Châu Kiểm duyệt:Nhật Quang Biên tập: Thủy Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http:
 • Vi khuẩn gây viêm phổi Mycoplasma Pneumonia

  Vi khuẩn gây viêm phổi Mycoplasma Pneumonia

  Vi khuẩn gây viêm phổi Mycoplasma Pneumonia ====================== Biên dịch: Huỳnh Ngọc Anh Thư Kiểm duyệt:Leon Nguyen Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết m
Loading content...