• Viêm mạch máu

  Viêm mạch máu

  Viêm mạch máu ====================== Biên dịch: Lê Ngọc Bảo Ngân Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://fa
 • Tăng huyết áp

  Tăng huyết áp

  Tăng huyết áp ====================== Biên dịch: Bùi Ngọc Gia Linh Kiểm duyệt:Nhật Triệu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: h
 • Block nhánh

  Block nhánh

  Block nhánh ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Gia Linh Voicer: Bèo Video youtube: https://youtu.be/3kUaPdHgwYI ============ Video được biên dịch, bi
 • Hội chứng QT dài & xoắn đỉnh

  Hội chứng QT dài & xoắn đỉnh

  Hội chứng QT dài & xoắn đỉnh ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân Video youtube: https://youtu.be/L4KAvFnORZA ============ Video được biên
 • Nhồi máu cơ tim

  Nhồi máu cơ tim

  Nhồi máu cơ tim ====================== Biên dịch: Bùi Ngọc Gia Linh Kiểm duyệt:Nhật Triệu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB
 • Nhịp nhanh thất

  Nhịp nhanh thất

  Nhịp nhanh thất ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Hân,Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB:
 • Rung thất

  Rung thất

  Rung thất ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://fac
 • AVRT và AVNRT

  AVRT và AVNRT

  AVRT và AVNRT ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http:/
 • Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW)

  Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW)

  Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW) ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia s
 • Cuồng nhĩ ( type 1, type 2)

  Cuồng nhĩ ( type 1, type 2)

  Cuồng nhĩ ( type 1, type 2) ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWM
Loading content...