• Pemphigus thông thường

  Pemphigus thông thường

  Pemphigus thông thường ====================== Biên dịch: Ninh Thị Như Quỳnh Kiểm duyệt: Quang Tuấn Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bở
 • Ung thư da

  Ung thư da

  Ung thư da ====================== Biên dịch: Huỳnh Ngọc Anh Thư Kiểm duyệt: Quang Tuấn Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB
 • Mụn trứng cá

  Mụn trứng cá

  Mụn trứng cá ====================== Biên dịch:Ninh Thị Như Quỳnh Kiểm duyệt: Lê Quang Tuấn Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Video youtube: https://youtu.be/4Ldo2gkBPGI ============ Video được biên dịch, biên t
Loading content...