• Cường prolactin máu

  Cường prolactin máu

  Cường prolactin máu ====================== Biên dịch: Bùi Ngọc Gia Linh Kiểm duyệt:Nhật Quang Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed
 • Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp

  Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp

  Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp ====================== Biên dịch: Võ Minh Phúc Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ
 • Dậy thì muộn

  Dậy thì muộn

  Dậy thì muộn ====================== Biên dịch: Lê Minh Hùng Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://face
 • Ung thư tuyến giáp

  Ung thư tuyến giáp

  Ung thư tuyến giáp ====================== Biên dịch: Lê Nguyễn Gia Hy Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB:
 • Đái tháo đường

  Đái tháo đường

  Đái tháo đường ====================== Biên dịch: Dr.Night, Nguyễn Cảnh Hưng, Nguyễn Quốc Huy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: h
 • Hội chứng Cushing

  Hội chứng Cushing

  Hội chứng Cushing ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ
 • Cường aldosterone

  Cường aldosterone

  Cường aldosterone ====================== Biên dịch: Lê Nguyễn Gia Hy Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: h
Loading content...