• U lympho không Hodgkin

    U lympho không Hodgkin

    U lympho không Hodgkin ====================== Biên dịch: Ninh Thị Như Quỳnh Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Thuỷ Nguyễn ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia s
  • Hội chứng Alport

    Hội chứng Alport

    Hội chứng Alport ====================== Biên dịch:Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân Video youtube: https://youtu.be/ZSCEIL0zbZ0 ============ Video được biên dịch, biên t
Loading content...