• Dị ứng thức ăn

  Dị ứng thức ăn

  Dị ứng thức ăn ====================== Biên dịch: Tạ Thị Phương Anh Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed We
 • Hội chứng Stevens- Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc

  Hội chứng Stevens- Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc

  Hội chứng Stevens- Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc ====================== Biên dịch: Vũ Thị Ngọc Anh Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết
 • Bệnh huyết thanh

  Bệnh huyết thanh

  Bệnh huyết thanh ====================== Biên dịch: Bùi Ngọc Gia Linh Kiểm duyệt:Minh Phúc Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB:
 • Quá mẫn típ 2

  Quá mẫn típ 2

  Quá mẫn típ 2 ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed
 • Quá mẫn típ 1

  Quá mẫn típ 1

  Quá mẫn típ 1 ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http:/
 • Giới thiệu về hệ miễn dịch

  Giới thiệu về hệ miễn dịch

  Giới thiệu về hệ miễn dịch ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMe
Loading content...