• Sinh lý chuyển dạ

  Sinh lý chuyển dạ

  Sinh lý chuyển dạ ====================== Biên dịch: Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http
 • Tiền sản giật và sản giật

  Tiền sản giật và sản giật

  Tiền sản giật và sản giật ====================== Biên dịch: Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Video youtube: ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia
 • Sẩy thai

  Sẩy thai

  Sẩy thai ====================== Biên dịch: Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Gia Linh Voicer: Kim Hân, Bèo Video youtube: https://youtu.be/npyEitftwEE ============ Video được biên dịch, biên t
 • Thai ngoài tử cung

  Thai ngoài tử cung

  Thai ngoài tử cung ====================== Biên dịch:Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân Video youtube: https://youtu.be/cszr70e8UDQ ============ Video được biên dịch, biên tập
 • Nhau bong non

  Nhau bong non

  Nhau bong non ====================== Biên dịch: Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http
 • Băng huyết sau sinh

  Băng huyết sau sinh

  Băng huyết sau sinh ====================== Biên dịch: Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: ht
 • Nhau tiền đạo

  Nhau tiền đạo

  Nhau tiền đạo ====================== Biên dịch: Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://f
Loading content...