• Sự phụ thuộc opioid & rối loạn sử dụng opioid

  Sự phụ thuộc opioid & rối loạn sử dụng opioid

  Sự phụ thuộc opioid & rối loạn sử dụng opioid ====================== Biên dịch: Vũ Thị Ngọc Anh Kiểm duyệt: Kỳ Anh Biên tập: Thuý Quỳnh Trương Voicer: Thuý Quỳnh Trương ============ Video được biên dịch,
 • Trầm cảm lâm sàng

  Trầm cảm lâm sàng

  Trầm cảm lâm sàng ====================== Biên dịch: Đỗ Nhật Đông Quân Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: h
 • Rối loạn stress sau sang chấn

  Rối loạn stress sau sang chấn

  Rối loạn stress sau sang chấn ====================== Biên dịch: Lê Minh Hùng Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed F
 • Chứng mất trí nhớ    

  Chứng mất trí nhớ    

  Chứng mất trí nhớ     ====================== Biên dịch: Lê Ngọc Bảo Ngân       Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen     Biên tập: Thanh Tuyền     Voicer: Bèo ============
 • Rối loạn lo âu xã hội

  Rối loạn lo âu xã hội

  Rối loạn lo âu xã hội ====================== Biên dịch: Lê Ngọc Bảo Ngân Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Kim Hân
 • Trầm cảm theo mùa

  Trầm cảm theo mùa

  Trầm cảm theo mùa ====================== Biên dịch: Lê Ngọc Bảo Ngân  Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Bèo
 • Sự lệ thuộc cocain

  Sự lệ thuộc cocain

  Sự lệ thuộc cocain ====================== Biên dịch: Lê Ngọc Bảo Ngân Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia s
Loading content...