• COVID-19 (Coronavirus Disease 19)

    COVID-19 (Coronavirus Disease 19)

    COVID-19 (Coronavirus Disease 19) ====================== Biên dịch: Trương Trí Khoa Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và ch
  • Vi khuẩn gây viêm phổi Mycoplasma Pneumonia

    Vi khuẩn gây viêm phổi Mycoplasma Pneumonia

    Vi khuẩn gây viêm phổi Mycoplasma Pneumonia ====================== Biên dịch: Huỳnh Ngọc Anh Thư Kiểm duyệt:Leon Nguyen Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết m
Loading content...