• Hở thành bụng bẩm sinh

  Hở thành bụng bẩm sinh

  Hở thành bụng bẩm sinh ====================== Biên dịch: Nguyễn Thị Thủy Kiểm duyệt: Nhật Triệu Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Thuỷ Nguyễn ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia
 • Sởi

  Sởi

  Sởi ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Minh Phúc Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://facebo
 • Còn ống động mạch

  Còn ống động mạch

  Còn ống động mạch ====================== Biên dịch: Hứa Nguyễn Anh Thư Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWM
 • Thông liên nhĩ

  Thông liên nhĩ

  Thông liên nhĩ ====================== Biên dịch: Hứa Nguyễn Anh Thư Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB
 • Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh

  Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh

  Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh ====================== Biên dịch: Lê Minh Hùng Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WO
 • Thông liên thất

  Thông liên thất

  Thông liên thất ====================== Biên dịch: Hứa Nguyễn Anh Thư Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB
 • Tứ chứng Fallot

  Tứ chứng Fallot

  Tứ chứng Fallot ====================== Biên dịch: Hứa Nguyễn Anh Thư Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: ht
 • Hẹp eo động mạch chủ

  Hẹp eo động mạch chủ

  Hẹp eo động mạch chủ ====================== Biên dịch: Dr.Giấy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://facebook.com/wowmed.vn
 • Vàng da

  Vàng da

  Vàng da ====================== Biên dịch: Lê Minh Hùng Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed
Loading content...