• Tiếng tim bình thường

  Tiếng tim bình thường

  Tiếng tim bình thường ====================== Biên dịch: Hồ Lê Minh Thư Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB:
 • Giải phẫu và sinh lý hệ tiêu hóa

  Giải phẫu và sinh lý hệ tiêu hóa

  Giải phẫu và sinh lý hệ tiêu hóa ====================== Biên dịch: Lê Nguyễn Gia Hy Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bở
 • Nuôi con bằng sữa mẹ          

  Nuôi con bằng sữa mẹ          

  Nuôi con bằng sữa mẹ                 ====================== Biên dịch: Lê Nguyễn Gia Hy Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Bèo
 • Sinh lý thai kỳ

  Sinh lý thai kỳ

  Thai kỳ sinh lý     ====================== Biên dịch: Lê Nguyễn Gia Hy     Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen     Biên tập: Thanh Tuyền     Voicer: Bèo
 • Điện tâm đồ (ECG/EKG) cơ bản

  Điện tâm đồ (ECG/EKG) cơ bản

  Điện tâm đồ (ECG/EKG) cơ bản ====================== Biên dịch:   Lê Nguyễn Gia Hy Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập:  Thanh Tuyền Voicer:  Bèo
 • Chu kỳ kinh nguyệt

  Chu kỳ kinh nguyệt

  Ở video trước chúng ta đã đề cập đến sự mãn kinh. Vậy trong video lần này sẽ nói tiếp về chu kỳ kinh nguyệt.
Loading content...