• Bệnh lý thận IgA (bệnh Berger)

  Bệnh lý thận IgA (bệnh Berger)

  Bệnh lý thận IgA (bệnh Berger) ====================== Biên dịch: Bùi Ngọc Gia Linh Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Video youtube: https://youtu.be/wjNLbD1TjrA ============ Video được biên
 • Sỏi thận

  Sỏi thận

  Sỏi thận ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt: Nhật Triệu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Video youtube: https://youtu.be/rveNpoMUau0 ============ Video được biên dịch, biên tập, thu
 • Bệnh chàm

  Bệnh chàm

  Bệnh chàm ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt:Minh Hùng Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://fac
 • Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng

  Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng

  Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia
 • Sỏi mật

  Sỏi mật

  Sỏi mật ====================== Biên dịch: Dr.Gấu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://facebook.com/wowmed.vn email: wowmed.
 • Bàng quang thần kinh 

  Bàng quang thần kinh 

  Bàng quang thần kinh     ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An     Kiểm duyệt:Gia Hy     Biên tập: Thanh Tuyền     Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia s
 • Viêm cầu thận tăng sinh màng

  Viêm cầu thận tăng sinh màng

  Viêm cầu thận tăng sinh màng ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền     Voicer: Bèo ============
 • Viêm bàng quang

  Viêm bàng quang

  Viêm bàng quang ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Bèo =
 • Bệnh thận lupus

  Bệnh thận lupus

  Bệnh thận lupus ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Kim Hân
 • Bệnh thận mạn

  Bệnh thận mạn

  Bệnh thận mạn ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB:
Loading content...