• Tăng huyết áp
  Tăng huyết áp
  Tăng huyết áp ====================== Biên dịch: Bùi Ngọc Gia Linh Kiểm duyệt:Nhật Triệu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: h
 • Block nhánh
  Block nhánh
  Block nhánh ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Gia Linh Voicer: Bèo Video youtube: https://youtu.be/3kUaPdHgwYI ============ Video được biên dịch, bi
 • Hội chứng QT dài & xoắn đỉnh
  Hội chứng QT dài & xoắn đỉnh
  Hội chứng QT dài & xoắn đỉnh ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân Video youtube: https://youtu.be/L4KAvFnORZA ============ Video được biên
 • Nhồi máu cơ tim
  Nhồi máu cơ tim
  Nhồi máu cơ tim ====================== Biên dịch: Bùi Ngọc Gia Linh Kiểm duyệt:Nhật Triệu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB
 • Nhịp nhanh thất
  Nhịp nhanh thất
  Nhịp nhanh thất ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Hân,Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB:
 • Rung thất
  Rung thất
  Rung thất ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://fac
 • AVRT và AVNRT
  AVRT và AVNRT
  AVRT và AVNRT ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http:/
 • Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW)
  Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW)
  Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW) ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia s
 • Cuồng nhĩ ( type 1, type 2)
  Cuồng nhĩ ( type 1, type 2)
  Cuồng nhĩ ( type 1, type 2) ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWM
 • Rung nhĩ
  Rung nhĩ
  Rung nhĩ ====================== Biên dịch: Đặng Nhật Triệu Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://
Loading content...