• Pemphigus thông thường
  Pemphigus thông thường
  Pemphigus thông thường ====================== Biên dịch: Ninh Thị Như Quỳnh Kiểm duyệt: Quang Tuấn Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bở
 • Ung thư da
  Ung thư da
  Ung thư da ====================== Biên dịch: Huỳnh Ngọc Anh Thư Kiểm duyệt: Quang Tuấn Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB
 • Áp xe
  Áp xe
  Áp xe ====================== Biên dịch: Nguyễn Ngọc Bảo Châu Kiểm duyệt:Nhật Quang Biên tập: Thủy Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http:
Loading content...