• Bệnh Wilson
  Bệnh Wilson
  Bệnh Wilson ====================== Biên dịch: Nguyễn Thành Thắng Kiểm duyệt: Nhật Quang Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Thuỷ Nguyễn ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi W
 • Thoát vị cuống rốn
  Thoát vị cuống rốn
  Thoát vị cuống rốn ====================== Biên dịch: Nguyễn Thị Thủy Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http:
 • Xoắn ruột
  Xoắn ruột
  Xoắn ruột ====================== Biên dịch: Nguyễn Thị Thủy Kiểm duyệt:Quang Tuấn Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://
 • Polyp đại trực tràng
  Polyp đại trực tràng
  Polyp đại trực tràng ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt:Nhật Triệu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOW
 • Viêm tụy mạn
  Viêm tụy mạn
  Viêm tụy mạn ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt:Nhật Triệu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: ht
 • Ung thư biểu mô đại - trực tràng
  Ung thư biểu mô đại - trực tràng
  Ung thư biểu mô đại - trực tràng ====================== Biên dịch: Hứa Nguyễn Anh Thư Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ b
 • Loét dạ dày-tá tràng
  Loét dạ dày-tá tràng
  Loét dạ dày-tá tràng ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed
 • Hội chứng ruột kích thích
  Hội chứng ruột kích thích
  Hội chứng ruột kích thích ====================== Biên dịch: Hứa Nguyễn Anh Thư Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ
 • Bệnh Crohn
  Bệnh Crohn
  Bệnh Crohn ====================== Biên dịch: Hứa Nguyễn Anh Thư Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http
 • Viêm loét đại tràng
  Viêm loét đại tràng
  Viêm loét đại tràng ====================== Biên dịch: Hứa Nguyễn Anh Thư Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMe
Loading content...