• Thiếu máu hồng cầu hình liềm
  Thiếu máu hồng cầu hình liềm
  Thiếu máu hồng cầu hình liềm ====================== Biên dịch: Võ Minh Phúc Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed
 • Bạch cầu mạn
  Bạch cầu mạn
  Bạch cầu mạn ====================== Biên dịch: Võ Minh Phúc Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://fac
 • Đông máu nội mạch lan tỏa
  Đông máu nội mạch lan tỏa
  Đông máu nội mạch lan tỏa ====================== Biên dịch: Võ Minh Phúc Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed
 • Viêm tăc tĩnh mạch
  Viêm tăc tĩnh mạch
  Viêm tăc tĩnh mạch ====================== Biên dịch: Võ Minh Phúc Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: htt
 • Huyết khối tĩnh mạch sâu
  Huyết khối tĩnh mạch sâu
  Huyết khối tĩnh mạch sâu ====================== Biên dịch: Võ Minh Phúc Kiểm duyệt:Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB
 • Bệnh bạch cầu cấp
  Bệnh bạch cầu cấp
  Bệnh bạch cầu cấp ====================== Biên dịch: Võ Minh Phúc Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed F
Loading content...