• Thoát vị cuống rốn
  Thoát vị cuống rốn
  Thoát vị cuống rốn ====================== Biên dịch: Nguyễn Thị Thủy Kiểm duyệt:Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http:
 • Pemphigus thông thường
  Pemphigus thông thường
  Pemphigus thông thường ====================== Biên dịch: Ninh Thị Như Quỳnh Kiểm duyệt: Quang Tuấn Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bở
 • Ung thư da
  Ung thư da
  Ung thư da ====================== Biên dịch: Huỳnh Ngọc Anh Thư Kiểm duyệt: Quang Tuấn Biên tập: Thuỷ Nguyễn Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB
 • Bệnh lao
  Bệnh lao
  Bệnh lao ====================== Biên dịch: Lê Quang Tuấn Kiểm duyệt: Minh Phúc Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://faceboo
 • Chu kỳ kinh nguyệt
  Chu kỳ kinh nguyệt
  Ở video trước chúng ta đã đề cập đến sự mãn kinh. Vậy trong video lần này sẽ nói tiếp về chu kỳ kinh nguyệt.
Loading content...