• Bệnh lý thận IgA (bệnh Berger)
  Bệnh lý thận IgA (bệnh Berger)
  Bệnh lý thận IgA (bệnh Berger) ====================== Biên dịch: Bùi Ngọc Gia Linh Kiểm duyệt: Anh Thư Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Video youtube: https://youtu.be/wjNLbD1TjrA ============ Video được biên
 • Sỏi thận
  Sỏi thận
  Sỏi thận ====================== Biên dịch: Nguyễn Nhật Quang Kiểm duyệt: Nhật Triệu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo Video youtube: https://youtu.be/rveNpoMUau0 ============ Video được biên dịch, biên tập, thu
 • Bệnh chàm
  Bệnh chàm
  Bệnh chàm ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt:Minh Hùng Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://fac
 • Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng
  Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng
  Viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu trùng ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt: Gia Hy Biên tập: Bèo Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia
 • Sỏi mật
  Sỏi mật
  Sỏi mật ====================== Biên dịch: Dr.Gấu Biên tập: Bèo Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB: http://facebook.com/wowmed.vn email: wowmed.
 • Bàng quang thần kinh 
  Bàng quang thần kinh 
  Bàng quang thần kinh     ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An     Kiểm duyệt:Gia Hy     Biên tập: Thanh Tuyền     Voicer: Kim Hân ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia s
 • Viêm cầu thận tăng sinh màng
  Viêm cầu thận tăng sinh màng
  Viêm cầu thận tăng sinh màng ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt:Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền     Voicer: Bèo ============
 • Viêm bàng quang
  Viêm bàng quang
  Viêm bàng quang ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Bèo =
 • Bệnh thận lupus
  Bệnh thận lupus
  Bệnh thận lupus ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Kim Hân
 • Bệnh thận mạn
  Bệnh thận mạn
  Bệnh thận mạn ====================== Biên dịch: Đỗ Thu An Kiểm duyệt: Thuong K.Nguyen Biên tập: Thanh Tuyền Voicer: Bèo ============ Video được biên dịch, biên tập, thuyết minh và chia sẻ bởi WOWMed FB:
Loading content...